Hand drawn circle

Gespecialiseerde logopedische therapie voor (jonge) kinderen en diagnostisch onderzoek

Red Dot Illustration
Red Dot Illustration
Red Dot Illustration
Orange Curve Illustration
Orange Curve Illustration
Orange Curve Illustration
Brown Blob Shape

Sarah was jarenlang coördinator in een multidisciplinaire groepspraktijk. Na de geboorte van haar tweede zoontje koos ze voor een kleinschalige thuispraktijk om zich verder te kunnen specialiseren in diagnostiek, taalontwikkeling en preverbale logopedie (voeding en ontwikkeling bij baby’s en peuters). Door haar coördinerende functie in het verleden kwam ze in aanraking met allerlei zorgvragen en bekijkt ze de aanmeldingsreden steeds zeer ruim. Hierdoor kan u bij Sarah, naast logopedische therapie, eveneens terecht voor uitgebreid logopedisch diagnostisch onderzoek, na doorverwijzing van een geneesheer-specialist, huisarts, CLB, zorgcoördinator of andere zorgverstrekker.


Sarah is zorgzaam, empathisch en mild voor haar cliënten. Een veilige omgeving bieden, waarin het kind zich goed voelt om te kunnen ontdekken, leren en groeien, is de basis om tot een vertrouwensrelatie te komen tussen therapeut en kind. Zodra die voorwaarde vervuld is, kan de inhoudelijke therapie echt starten en zal het zelfvertrouwen van je kind alleen maar toenemen, ook wanneer het eens moeilijker gaat. We willen de obstakels op het groeipad van je kind niet wegnemen; we willen je kind een hand geven en begeleiden om samen de obstakels te overwinnen.

Abstract shapes
Handdrawn Loose Doodle Roller Coaster

Over Moeder en kind

Black Grunge Underline

Logopediepraktijk van

Sarah Van Steenbergen

in het hartje van Destelbergen

Handdrawn Loose Doodle Ticket Booth
Brushstroke Arrow Rapid Small
Abstract Blob Shape
Handdrawn Loose Doodle Ticket Booth
Brushstroke Arrow Rapid Small

Diagnostiek ...

Diagnostisch onderzoek heeft niet als doel het plakken van een label, maar wel het onderkennen van de moeilijkheden die iemand ervaart om ze beter te kunnen kaderen en de juiste zorg te kunnen bieden.


... van taalontwikkelingsproblemen ...

Door middel van een uitgebreid logopedisch onderzoek wordt de taalvaardigheid in kaart gebracht, zowel op vlak van begrijpen als uiten van taal. Taal is meer dan alleen de woordjes of zinnetjes die een kind produceert. Er is ook specifieke aandacht voor hoe het kindje zich non-verbaal uitdrukt en voor de gezinscontext (bv. meertaligheid). In sommige gevallen is er sprake van een taalontwikkelingsstoornis of dysfasie.


... en leerstoornissen

Wanneer specifieke remediëring van leerachterstand onvoldoende is en de moeilijkheden persisteren, dan is er mogelijk sprake van een leerstoornis: dyslexie in geval van een lees- en spellingsstoornis, dyscalculie in geval van een rekenstoornis. Zowel in de lagere school als in het middelbaar onderwijs en zelfs op volwassen leeftijd kan een diagnose gesteld worden, na een volledig diagnostisch onderzoek. Attesten met de bevestiging en onderbouwing van de gestelde diagnose kunnen eveneens op vraag opgemaakt worden.
Abstract shapes
Handdrawn Loose Doodle Ice Cream Cart

Aanbod

Black Grunge Underline

THERAPIE bij

 • taalontwikkelingsmoeilijkheden/dysfasie
 • leermoeilijkheden/dyslexie/dysorthografie/dyscalculie
 • articulatiemoeilijkheden
 • oromyofunctionele stoornissen (na doorverwijzing van tandarts/orthodontist)
 • eet- en drinkproblemen bij zuigelingen en jonge kinderen


Abstract shapes

Werkwijze

Handdrawn Loose Doodle Train
Black Grunge Underline
Painted Dynamic Brush Shape

voor de start van onderzoek/therapie

 • aanmelding via e-mail of telefoon
 • intakegesprek met ouder(s) (en kind)
 • onderzoekssessie(s)
 • opmaak van onderzoeksverslag (+ indien enkel aanmelding voor diagnostiek, worden eventuele attesten gemaakt indien diagnose gesteld kan worden)
 • nabespreking van de onderzoeksresultaten met overleg over eventuele start van therapie
 • indien gewenst volgt een multidisciplinair overleg met de school, arts of andere zorgverleners


Tijdens de therapieperiode

 • transparante communicatie over evolutie
 • ouders worden ingezet als co-therapeut
 • op maat van je kind


Painted Dynamic Brush Shape
Handdrawn Loose Doodle Ticket Booth
Brushstroke Arrow Rapid Small
Abstract Organic Shape
Abstract shapes
Handdrawn Loose Doodle Ticket Booth

Honoraria

Black Grunge UnderlineIntakegesprek (60')

Therapiesessie per 30'

Advies/therapiesessie taalontwikkeling en preverbale logopedie (60' - 90')

Adviessessie/oudergesprek (60')

Onderzoek en verslag per 30'

Handdrawn Loose Doodle Ticket Booth
Brushstroke Arrow Rapid Small

Vanaf 1 januari 2024€100

€40

€100


€100

€48

Ik maak voor u graag het terugbetalingsdossier voor uw ziekenfonds in orde. De tussenkomst is afhankelijk van uw ziekenfonds

en de logopedische problematiek.

Per 30' therapie is 5' administratie inbegrepen.

Handdrawn Loose Doodle Ticket Booth
Brushstroke Arrow Rapid Small
Abstract shapes
Handdrawn Loose Doodle House

Thuispraktijk

Dendermondesteenweg 393

9070 Destelbergen

0473 53 53 51

sarah@moederenkind.be

Praktijk Tutoria

Ommegangstraat 24

9940 Evergem

www.tutoria.be

sarah.vs@tutoria.be

Contact

Black Grunge Underline

Om de focus tijdens onderzoek en therapie volledig op mijn cliënt te houden, kan ik mijn telefoon dan niet beantwoorden. Daarom verkies ik aanmelding via e-mail.

Painted Dynamic Brush Shape

"Als je ervoor zorgt dat baby’s en ouders de eerste 1001 kritische dagen fysiek, mentaal en sociaal goed ondersteund worden, krijg je veel veerkrachtigere volwassenen."

dr. Binu Singh